-->

środa, 10 października 2018

Oficjalny regulamin konkursu - II edycja


Oficjalny regulamin II edycji przedwojennego konkursu literackiego Już nie zapomnisz mnie.
Organizator: Sovbedlly
 

§ 1.

  ★ Czas trwania konkursu
a) czas trwania: od 10 października 2018 r. do 7 kwietnia 2019 r.
b) termin oceniania prac przez jury: do 9 maja 2019 r.
c) rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: w czerwcu 2019 r. Konkretna data zależy od tego, ile jury otrzyma prac konkursowych.


★ Cele konkursu
odtworzenie pamięci o przedwojennych, polskich artystach;
– pobudzenie wyobraźni i do twórczej aktywności w dziedzinie literatury;
– rozwijanie umiejętności pisarskich i czytelnictwa.

 § 2.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy może brać udział, nawet te osoby, które nie posiadają bloga. Przynajmniej pięć osób musi zgłosić się i nadesłać prace, aby konkurs się odbył.

★ Warunki konkursu

a) akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu;
b) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w regulaminie;
c) przysłanie swojego zgłoszenia oraz swojej pracy na e-mail przedwojenny.konkurs@onet.pl
Co napisać w e-mailu?
01. TYTUŁ E-MAILA:
Hasło zawarte w regulaminie.
Jeśli nie ma hasła, zgłoszenie zostanie odrzucone. Należy więc przeczytać dokładnie cały regulamin.
02. DEKLARACJA:
Napisać poniższą deklarację na samym początku wiadomości e-maila:
Biorę udział w przedwojennym konkursie literackim „Już nie zapomnisz mnie”
Oświadczam, że jestem pełnoprawną autorką/pełnoprawnym autorem pracy nadesłanej na przedwojenny konkurs literacki Już nie zapomnisz mnie Praca nie była wcześniej publikowana drukiem i w Internecie ani nagradzana na innych konkursach. Zgadzam się na opublikowanie mojej pracy na stronie konkursowej.
03. ZGŁOSZENIE:
Zgłoszeniem będzie nadesłanie pracy. Dane w zgłoszeniu należy umieścić bezpośrednio w wiadomości e-maila. Same zgłoszenia (bez opowiadań konkursowych) będą odrzucane.
Praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem lub nickiem internetowym. Praca musi zawierać tytuł, informacje o wyborze bohaterów, sześciu słów kluczowych oraz ewentualnie adres strony (bloga, Wattpad, itd).
Przykładowe zgłoszenie (niepotrzebne usunąć):
 
imię i nazwisko: Anna Nowak/nick: Vanessa
adres strony (opcjonalnie): http://www.przedwojenny-konkurs.blogspot.com
tytuł pracy: Zapach marzeń
bohaterowie wzorowani na: Onufrym Ruczyńskim Antonim Fertnerze („Będzie lepiej”) i Joasi Wiśniewskiej Jadwidze Smosarskiej („Dwie Joasie”)
słowa kluczowe: tu piszesz słowa kluczowe, jakie wykorzystałaś/eś w opowiadaniu (kolejność przypadkowa), np. róża, dwa dni w raju, głos pustyni, młody las, za winy niepopełnione, jaśnie pan szofer

★ Warunki pracy 

◊ TEMAT
Można napisać zarówno swoją własną opowieść, jak i fanfiction.
Temat jest dowolny.
Praca nie musi nawiązywać do samych przedwojennych aktorów, okresu międzywojennego ani do Polski.
Uczestnik musi pogrubić w swojej pracy:
» pięć słów kluczowych
» słowo róża może być odmienione przez przypadki
» zdania, w których zinterpretowałaś/eś bohaterów filmowych

Wszystko musi pasować logicznie do całego opowiadania.


BOHATER 
Trzeba wybrać dwóch bohaterów, a później należy wzorować się na nich w swoim opowiadaniu. Kwestia interpretacji jest naprawdę dowolna i leży w rękach uczestnika. Można łączyć bohaterów, wybierając np. Onufrego Ruczyńskiego i Joasię Wiśniewską. 
Jeden bohater filmowy to jeden bohater w opowiadaniu. 
Uczestnik musi zinterpretować fragmenty, gdzie występują bohaterowie (charakterystyczna cecha, sposób mówienia, wypowiedziane zdanie, dialog, monolog, wygląd, zachowanie, piosenka lub historia postaci).

KLIKNIJ, BY ZOBACZYĆ LISTĘ BOHATERÓW.SŁOWA KLUCZOWE 
Trzeba wybrać pięć z siedemdziesięciu haseł i umieścić je w swojej pracy (można odmieniać przez przypadki). Należy je pogrubić w opowiadaniu. Wszystkie hasła to tytuły przedwojennych filmów. 

KLIKNIJ, BY ZOBACZYĆ LISTĘ SŁÓW KLUCZOWYCH.

 
RÓŻA 
To, co będzie łączyło wszystkie opowiadania to róża. Interpretacja dowolna.
Może to być: kwiat, choroba, wada drewna, cząstka brokułu lub kalafiora, jak również dziewczyna o imieniu Róża czy nazwa pensjonatu. Można też posługiwać się związkami frazeologicznymi, np. życie usłane różami, nie ma róży bez kolców, róża wiatrów.
Róża to tytuł przedwojennego filmu z 1936 r.

 
◊ GATUNEK
Gatunek opowiadania dowolny: od obyczaju aż po fantastykę.

◊ UTWÓR WŁASNY
Praca musi być utworem własnym, napisanym w języku polskim, dotychczas niepublikowanym i nienagradzanym.

◊ OBJĘTOŚĆ I CZCIONKA
objętość pracy minimum 3 strony i maksimum 15 stron A4;
krój czcionki Times New Roman;
rozmiar czcionki 12;
interlinia 1,15;
marginesy 2,5;
Opowiadania muszą być wyjustowane. Inaczej będą odrzucone.


★ Przysyłanie prac

Prace można wysyłać od momentu opublikowania konkursu do 7 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 na e-mail przedwojenny.konkurs@onet.pl
Format wysyłanej pracy to .docx. .docm lub .odt
Opowiadania wysyłane bezpośrednio w wiadomości e-maila zostaną odrzucone! 
Ważne! Prosimy, żeby nie przysyłać prac do ostatniej chwili, bo wydłuży to czas oczekiwania na wyniki.
Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 ★ Oceny prac

Opowiadania zostaną poddane ocenom jury.
Kryteria ocen: 
» interpretacja przedwojennej, polskiej kinematografii - 16 punktów
10 punktów za dwóch bohaterów filmowych (każdy bohater po 5 pkt)
6 punktów za słowa kluczowe i nawiązanie do róży (każde hasło po 1 pkt)
» fabuła 10 punktów (akcja opowiadania, pomysł)
» logika 10 punktów (sens opowiadania, poprawność racjonalistyczna)
» strona techniczna 10 punktów
5 pkt za poprawność stylistyczną, językową, ortograficzną
5 pkt za interpunkcję, zapis dialogów i oprawę graficzną 
Można otrzymać dodatkowo 4 punkty za oryginalny całokształt pracy i jej wartościowość.
Razem można uzyskać 50 punktów.

Jeżeli uczestnicy dostaną taką samą ilość punktów, jurorzy wezmą pod uwagę ciekawszy tekst
Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

W skład jury wchodzą:
Astroni
Chrząstki Sumienia
Katja
Kvist
Lee Blanck
Mrs. Mayhem
Nekota Lee
Soturi
Vess
 
§ 3.
★ Nagrody

Lista nagród znajduje się w osobnym dziale Nagrody - II edycja.


§ 4. 
★ Zastrzeżenia

a) jeden uczestnik może przysłać tylko jedną pracę konkursową;
b) nie ma możliwości napisania pracy w duecie;
c) uczestnik, który opublikuje swoją pracę w Internecie przed ogłoszeniem wyników konkursowych – zostanie zdyskwalifikowany!
d) nie ma możliwości poprawienia pracy po wysłaniu jej do organizatora (wyjątkiem są drobne błędy) – raz już wysłana praca zostaje odrzucona lub bierze udział w konkursie;
e) organizator i jury odrzucą prace w przypadku:
– rażących błędów stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych uniemożliwiających zrozumienie tekstu;
– zdań i wątków agresywnych, pornograficznych, wzywających do nienawiści;
– zdań i wątków znieważających lub naruszających dobre imię przedwojennych artystów i ich rodziny; 
Hasło, które trzeba podać w tytule e-maila: Brodziszówka w Zakopanem
– braku hasła regulaminowego;
– źle wypełnionego zgłoszenia;
– opowiadania, które będzie w wiadomości e-maila;
– niewyjustowanego tekstu;
– zbyt krótkiego/długiego tekstu;
– ilustracji/zdjęć w opowiadaniu;
– braku odniesienia do róży, pięciu słów kluczowych i/lub dwóch bohaterów filmowych;
– wystąpienia innych haseł kluczowych (tytułów filmów) i/lub innych bohaterów, o których nie ma mowy w regulaminie.


§ 5. 
★ Postanowienia końcowe

a) jury ocenia prace do 9 maja 2019 r;
b) ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2019 r.;
c) pytania i problemy należy zgłaszać w odpowiedniej zakładce Pytania - II edycja;
d) wysyłając swój tekst, uczestnik jednocześnie zgadza się na opublikowanie go na stronie konkursu;
e) organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane i wykorzystywane do żadnych celów, jedynie do realizacji konkursu;
f) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez podania przyczyny i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych po uprzednim poinformowaniu uczestników konkursu o tych zmianach;
g) laureaci zostaną poinformowani o nagrodach i wynikach za pośrednictwem bloga lub poczty elektronicznej;
h) prace laureatów i wszystkich uczestników pojawią się na stałe na stronie konkursu;
i) po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu uczestnicy mogą zamieścić swoje opowiadania w Internecie.

Nagrody - II edycja


Nagrody II edycji przedwojennego konkursu literackiego Już nie zapomnisz mnie.
I MIEJSCE – książka tematyczna do wyboru: „Bodo i jego burzliwe romanse” Iwona Kienzler, „Bodo wśród gwiazd” Anna Mieszkowska lub „Pieśniarka Warszawy. Ordonówna i jej świat” Tadeusz Wittlin + płyta CD Hanki Ordonówny lub Jana Kiepury + gazeta „Stare kino” + audiobook „Eugeniusz Bodo. Już taki jestem zimny drań” Ryszard Wolański + dwie książki do wyboru + grafika* + reklama opowiadania/strony**
II MIEJSCE – książka tematyczna (do wyboru jedna z dwóch) + płyta CD Poli Negri + gazeta „Stare kino” + niespodzianka + książka do wyboru
III MIEJSCE – książka tematyczna (bez wyboru) + gazeta „Stare kino” + niespodzianka + książka do wyboru
IV MIEJSCE – książka-niespodzianka + gazeta „Stare kino” + książka do wyboru
V MIEJSCE – książka do wyboru
Pierwszeństwo do wybrania książki ma I miejsce. Osoba, która zajmie II, III, IV i V miejsce, musi wybrać spośród tych książek, które zostaną.
Pierwszeństwo do wybrania książki tematycznej ma I miejsce. II miejsce musi wybrać spośród tej książki, która zostanie. III miejsce nie ma wyboru.
Pierwszeństwo do wybrania gazety Stare kino ma I miejsce. II i III miejsce musi wybrać spośród tej gazety, która zostanie. IV miejsce nie ma wyboru.
*Grafika może dotyczyć nagłówka, sygnatury, ikonki, tapety na pulpit/na telefon, okładki na Wattpad lub szablonu na bloga.
**Reklama bloga/Wattpad z opowiadaniem lub strony (opcjonalnie, jeśli laureat posiada).

Nagrody z przedwojennymi artystami:
I miejsce:
Książka tematyczna: Bodo i jego burzliwe romanse Iwona Kienzler, Bodo wśród gwiazd Anna Mieszkowska lub Pieśniarka Warszawy. Ordonówna i jej świat Tadeusz Wittlin
Płyta CD Hanki Ordonówny lub Jana Kiepury
Gazeta Stare kino – do wyboru jeden z czterech numerów: nr 4/2017, 5/2017, 6-8/2017, 4-6/2018
Audiobook Eugeniusz Bodo. Już taki jestem zimny drań Ryszard Wolański
II miejsce:
Książka tematyczna (dwie do wyboru)
Płyta CD Poli Negri
Gazeta Stare kino – do wyboru jeden z trzech numerów
III miejsce:
Książka tematyczna (bez wyboru)
Gazeta Stare kino – do wyboru jeden z dwóch numerów
IV miejsce:
Gazeta Stare kino – jeden numer (bez wyboru)

Nagrody książkowe (dla I, II, III, IV i V miejsca):
Alex Pierre Lemaitre
Córka pszczelarza Santa Montefiore
Piąta kobieta Henning Mankell
Pierwsza przychodzi miłość Emily Giffin
Przysięga Michael Palmer
Sekretny język kwiatów Vanessa Diffenbaugh
Ukochany syn Shilpi Somaya Gowda
W objęciach nocy Sandra Brown
Wszystko w mojej mocy Peter Abrahams
Zanim się pojawiłeś Jojo Moyes

Dodatkowo przyznane będzie kilka wyróżnień od organizatora.
Wyróżnienia będą w postaci niespodzianki-upominku książkowego.


Template by Elmo