piątek, 9 czerwca 2017

Oficjalny regulamin konkursu


 

Regulamin konkursu literackiego Już nie zapomnisz mnie


Edycja postu 17.08
Termin przysyłania prac zakończył się.
Z powodu dużej ilości pracy jurorów nad opowiadaniami, termin wyników przesunie się w czasie. Jak tylko pojawią się wyniki na stronie, powiadomię uczestników. Jury dokłada starań, by były one jak najszybciej.
Proszę o cierpliwość, na pewno rozwiązanie konkursu się zjawi. :)
Sovbedlly, organizatorka konkursu
 

§ 1.
Czas trwania konkursu

a) ogłoszenie konkursu: 9 czerwca 2017 r.
b) termin przesyłania prac: 16 sierpnia 2017 r.
c) rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: wyniki na pewno pojawią się wkrótce.


Cele konkursu

odtworzenie pamięci o przedwojennych, polskich artystach;
– pobudzenie wyobraźni i do twórczej aktywności w dziedzinie literatury;
– rozwijanie umiejętności pisarskich i czytelnictwa.


§ 2.
Konkurs ma charakter otwarty. Każdy może brać udział, nawet ci, którzy nie posiadają bloga. Przynajmniej trzy osoby muszą zgłosić się i nadesłać prace, aby konkurs się odbył.


Warunki konkursu

a) akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu;
b) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w regulaminie;
c) zgłoszenie się przez e-maila rzeka.opowiesci@onet.pl
– TYTUŁ E-MAILA: „Uczestniczę w przedwojennym konkursie”

Przykładowe zgłoszenie


hasło:
nick/imię: Sovbedlly
adres bloga(opcjonalnie): www.rzeka-opowiesci.blogspot.com  
piosenka: nr 3. Aleksander Żabczyński – Tak jak ty


Jeśli musisz zrezygnować z konkursu – koniecznie o tym poinformuj drogą mailową. Piosenka zostanie „wycofana”, czyli dostępna dla innych uczestników.

d) umieszczenie w widocznym miejscu (w poście, kolumnie bocznej) na swoim blogu grafiki konkursowej (opcjonalnie).


Warunki pracy

» gatunek pracy jest dowolny od obyczajówki aż po fantastykę;
» praca musi być utworem własnym, napisanym w języku polskim, dotychczas niepublikowanym i nienagradzanym;
» objętość pracy nie może przekraczać więcej niż 5 stron A4;
» czcionka: Cambria, rozmiar 12, interlinia – 1,15, marginesy – 2,5;
» praca musi być nadesłana w pliku .docx .doc, ewentualnie w tekście w e-mailu;
» każdy uczestnik dobiera dla siebie jedną piosenkę przedwojennego artysty i przedstawia ją według własnej koncepcji. Dozwolone jest dowolne odtwarzanie. Można również posługiwać się cytatem/cytatami z tekstu piosenki. Opowiadanie nie musi nawiązywać do samych artystów ani do okresu międzywojennego, a akcja fabuły nie musi dziać się w Polsce;
» uczestnik musi pogrubić w swojej pracy fragment bądź fragmenty tekstu, który opiera się na piosence;
» piosenki nie mogą się powtarzać. Jeżeli zgłosi się więcej niż 60 uczestników i wszystkie tytuły piosenek zostaną zajęte – będę edytowała ten post i dodawała kolejne piosenki do wyboru.
Te, które zostały już wybrane, będą wykreślane na bieżąco z poniższej listy.

 Kliknij na imię i nazwisko artysty lub na tytuł piosenki, aby jej posłuchać. Niektóre mają sam tekst. W razie braku zrozumienia słów z nagrania można poszukać tekstu w Internecie.


ZAREZERWOWANE PIOSENKI:
* - piosenka "Śnieg" została urwana, więc cały tekst można znaleźć TUTAJ.
 ** - wersja męska śpiewana tylko przez M. Znicza (od 0:17 do 1:15)

Przysyłanie prac

Opowiadania należy przysyłać do 16 sierpnia 2017 r. godz. 23:59 na e-mail rzeka.opowiesci@onet.pl
Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

§ 3.
Zastrzeżenia

a) jeden uczestnik może przysłać tylko jedną pracę konkursową;
b) praca, w której będą zawarte:
– rażące błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne uniemożliwiające zrozumienie tekstu,
– zdania i wątki agresywne, pornograficzne, wzywające do nienawiści,
– zdania i wątki znieważające lub naruszające dobre imię wszystkich artystów i ich rodzin,
zostanie całkowicie odrzucona!
c) jeśli uczestnik wyśle opowiadanie, a nie napisze wcześniej w e-mailu, że uczestniczy w konkursie i nie poda tytułu piosenki, którą wybiera/hasła (mowa o tym w punkcie § 2. c)zostanie odrzucony;
d) uczestnik, który opublikuje swoją pracę w Internecie przed ogłoszeniem wyników konkursowych – zostanie zdyskwalifikowany! Opowiadania są tajne aż do momentu publikacji wyników na stronie konkursu.


§ 4.
Postanowienia końcowe

a) z powodu sporej pracy jurorów nad opowiadaniami konkursowymi, ogłoszenie wyników musi przesunąć się w czasie. Jak tylko pojawią się na stronie, powiadomię uczestników;
b) laureaci zostaną poinformowani o nagrodzie za pośrednictwem bloga lub poczty elektronicznej;
c) prace laureatów i uczestników pojawią się na stałe na stronie konkursu;
d) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez podania przyczyny i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych po uprzednim poinformowaniu uczestników konkursu o tych zmianach;
e) po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu uczestnicy mogą zamieścić swoje opowiadania na blogach/stronach;
f) przypominamy, że uczestnicy przysyłają  zgłoszenie z wyborem piosenki i danymi zgłaszającego, a potem opowiadanie;
g) wysyłając swoją pracę, jednocześnie zgadzasz się na opublikowanie jej na stronie konkursu;
h) pytania, problemy, sugestie proszę zgłaszać w odpowiedniej zakładce.
i) na znak, że zapoznałaś/eś się z zasadami regulaminu napisz w zgłoszeniu w e-mailu hasło, które brzmi Sportowiec mimo woli


Grafika konkursowa. Kliknij na grafikę, a powiększy się: 

http://funkyimg.com/i/2u4B6.png 
(c) December White i SovbedllyTemplate by Elmo